eAgronom a precizní zemědělství

Premie dla młodych rolników 2019 – Dofinansowanie na zakup sprzętu i programu dla gospodarstwa eAgronom

W 2019 roku ARiMR zaplanowało 10 naborów na dopłaty dla rolników. Przyjmowanie wniosków w ramach poddziałania Premie dla młodych rolników ruszyło 31 maja a wnioski będą przyjmowane do 29 czerwca 2019 roku. W tym roku maksymalna kwota dofinansowania to aż 150 tysięcy złotych! Zastanawiasz się na zakupem programu dla rolników eAgronom? Sprawdź jak możesz rozliczyć zakup w ramach kosztu kwalifikowanego.

Nabór rozpoczął się dopiero przed kilkoma dniami, jednak już teraz warto sprawdzić jakie są wymagania oraz jakie możliwości daje pomoc finansowa w ramach Premii dla Młodych Rolników. W ramach tego poddziałania fundusze z puli PROW 2014-2020 również w tym roku można wykorzystać na zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem dla rolników do prowadzenia gospodarstwa. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się jak można wliczyć koszt zakupu eAgronom w ramach tej aplikacji.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Przede wszystkim wnioskująca osoba nie może mieć więcej niż 40 lat i musi mieć wykształcenie lub posiadać doświadczenie zawodowe, które potwierdza znajomość rolnictwa.

Wiedza dotycząca prowadzenia gospodarstwa rolnego jest tutaj bardzo ważna, ponieważ rolnicy, którzy biorą udział w naborze mają obowiązek sporządzić biznesplan opisujący plany rozwoju gospodarstwa w terminie nieprzekraczającym trzy lata od momentu otrzymania I raty dofinansowanie w ramach Młodego Rolnika.

Należy pamiętać, że tylko osoby, które rozpoczęły działalność rolniczą w gospodarstwie o powierzchni użytków rolnych o powierzchni min. 1 ha w okresie ostatnich dwóch lat przed dniem złożenia wniosku mogą starać się o wypłatę. Osoba składająca podanie nie mogła przed założenie gospodarstwa rolnego posiadać zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt.

Osoby, które chcą aplikować w ramach poddziałania Premie dla młodych rolników nie mogły wcześniej brać udziału w naborze na płatności bezpośrednie czy dopłaty w ramach innych programach pomocowych Unii Europejskiej przewidzianych dla rolników.

Rolnik, który otrzyma pozytywną odpowiedź o przyznaniu pomocy finansowej musi w ciągu kolejnych 9 miesięcy rozpocząć prowadzenie gospodarstwa (jako jego właściciel). Gospodarstwo powinno mieć powierzchnię równą lub większą, niż średnia powierzchni gruntów rolnych w Polsce lub w przypadku województw z dużym rozdrobnieniem pól dostosować się do średniej powierzchni w tych województwach. Maksymalny rozmiar gospodarstwa to 300 ha. Wielkość ekonomiczna gospodarstwa rolnego musi mieścić się w przedziale od 13 tys. euro a 150 tys. euro.

Jak wykorzystać premię dla młodych rolników?

100% wartości można zaplanować na działania związane z prowadzeniem w gospodarstwie działalności rolniczej lub działaniami związanymi ze sprzedażą wytwarzanych produktów jak:

 • Produkcja roślinna lub zwierzęca
 • Produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego lub reprodukcyjnego
 • Produkcja warzywnicza, roślin ozdobnych lub grzybów uprawnych
 • Sadownictwo
 • Hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych
 • Produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb

Wartość stanowiącą min. 70% całej pomocy wnioskujący rolnicy mogą przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe

Zakupów liczonych jako inwestycje w środki trwałe można dokonać dopiero po złożeniu wniosku o Premie dla Młodych Rolników. Inwestycje w środki trwałe to:

 • inwestycje budowlane, które muszą spełniać dodatkowe warunki
 • zakup nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia do gospodarstwa rolnego

W ramach pakietu eAgronom FIRMA + otrzymujesz dostęp do programu eAgronom oraz tablety do ułatwienia wdrożenia w gospodarstwie.

Taki sprzęt wraz z programem można wliczyć jako koszt w ramach Inwestycji w środki trwałe!

Punktacja

Pomoc jest przyznawana po przekroczeniu progu 8 punktów:

 • powierzchnia użytków rolnych (do 7 punktów)
 • kwalifikacje zawodowe (od 2 do 5 pkt)
 • inwestycja budowlana związana z produkcją rolniczą (3 punkty)
 • udział w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych (1 punkt)
 • przygotowywanie do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie (1 punkt)
 • przetwarzanie produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie (1 punkt)
 • przygotowywanie i stosowanie planu nawozowego (2 punkty) – eAgronom może pomóc!
 • inwestycje w zakresie ochrony środowiska i klimatu (do 5 punktów)
 • różnica wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo lub największą część użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa młodego rolnika a młodym rolnikiem:

• powyżej 15 do 25 lat (2 punkty)

• powyżej 25 lat (4 punkty)

• przejmowanie przynajmniej jednego gospodarstwa w całości (3 punkty)

 

Przygotuj plan nawożenia w eAgronom i uzyskaj dodatkowe punkty do wniosku Premie dla Młodych Rolników.

O tym jak przygotować plan nawożenia azotem zgodny z Programem Azotanowym przeczytaj tutaj: Jak szybko zrobić plan nawożenia azotem? – Instrukcja krok po kroku + Film.

Zakładam konto w eAgronom

Przez 7 dni testuj za darmo!


Dołącz do newslettera i bądź zawsze na bieżąco!