Handel emisjami dwutlenku węgla – jak to działa w rolnictwie?

Unijny system handlu uprawnieniami do emisji CO2 (EU ETS) jest jednym z kluczowych instrumentów służących redukcji emisji gazów cieplarnianych. System handlu uprawnieniami jest odpowiedzią na liczne zapowiedzi UE do stworzenia przestrzeni do walki ze zmianami klimatycznymi. Jest on częścią pakietu „Fit for 55” z lipca 2021 r., który wprowadza szereg rozwiązań dekarbonizacyjnych mających prowadzić do … Continue reading Handel emisjami dwutlenku węgla – jak to działa w rolnictwie?