Dopłaty dla rolników – wydłużony termin składania wniosków!

Już trzeci raz rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW przez internet. W ubiegłym roku 1,3 mln rolników złożyło stosowne wnioski, a w tym roku wpłynęło ich około 660 tys. Rolnicy mają na to jeszcze miesiąc, ponieważ wnioski można składać do 15 czerwca 2020 roku. Wydłużenie okresu składania dokumentów jest spowodowane pandemią koronawirusa. Zgodnie z zapisami ustawy o COVID-19, oświadczenia można składać w terminie 15 dni kalendarzowych po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego, ale nie później niż do 15 czerwca 2020 roku. Ci, którzy się spóźnią (ostateczny termin to 10 lipca 2020 roku) będą mieli zmniejszone dopłaty o 1% za każdy roboczy dzień zwłoki.

Gdzie i jak składać wnioski?

Wnioski składa się za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus udostępnionej na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i­­ Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Wnioski i oświadczenia można też przekazywać do biur powiatowych ARiMR pocztą, złożyć poprzez platformę ePUAP lub przesłać zeskanowane dokumenty pocztą elektroniczną na adres mailowy biura powiatowego (dostępne na www.arimr.gov.pl w zakładce kontakt/adresy e-mail biur powiatowych). Jeśli rolnik przesłał do Agencji skan Wniosku/Oświadczenia za pomocą poczty elektronicznej (e-mail), jest on zobowiązany do dostarczenia oryginału Wniosku/Oświadczenia do właściwego biura powiatowego Agencji w terminie 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego (epidemii).

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 18 maja będzie sukcesywnie otwierała swoje placówki dla rolników. W pierwszej kolejności będą to biura powiatowe i wybrane biura w oddziałach regionalnych. Od najbliższego poniedziałku na miejscu rolnicy będą mogli załatwić sprawy związane z rejestracją zwierząt, wnioskami inwestycyjnymi czy sprawy dotyczące działań premiowych.

Rodzaje płatności realizowanych w 2020 r.

 • jednolita płatność obszarowa,
 • płatność za zazielenienie,
 • płatność dla młodych rolników,
 • płatność dodatkowa,
 • płatności związane z produkcją (w następujących sektorach produkcji zwierzęcej: bydło, krowy, owce, kozy oraz w następujących sektorach produkcji roślinnej: rośliny strączkowe przeznaczone na ziarno, rośliny pastewne, buraki cukrowe, ziemniaki skrobiowe, pomidory, truskawki, chmiel, len i konopie włókniste),
 • przejściowe wsparcie krajowe (płatność do tytoniu niezwiązana z produkcją).

Stawki poszczególnych płatności oblicza się poprzez podzielenie określonej dla danej płatności rocznej puli środków finansowych przez kwalifikującą się w danym roku do danego rodzaju płatności liczbę hektarów albo zwierząt.

Oświadczenie o braku zmian w gospodarstwie zwalnia z ponownego wypełnienia wniosku o dopłaty bezpośrednie

W 2020 r. tak samo jak w roku 2019 r. możliwe jest złożenie oświadczenia zastępującego wniosek o przyznanie płatności, w którym rolnik potwierdza brak zmian w porównaniu do wniosku z roku poprzedniego.

Oświadczenie można pobrać tutaj.

Kto może składać oświadczenie?

Rolnicy, którzy:

 • w 2019 r. ubiegali się wyłącznie o:
  • jednolitą płatność obszarową,
  • płatność za zazielenienie,
  • płatność dodatkową,
  • płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu,
  • płatność do owiec,
  • płatność do kóz,
  • płatność niezwiązaną do tytoniu,
  • płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020),
  • wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),
  • premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020),
 • w 2019 r. nie ubiegali się o przyznanie:
  • płatności dla młodych rolników, płatności do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno, płatności do powierzchni upraw roślin pastewnych, płatności do powierzchni uprawy buraków cukrowych, płatności do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych, płatności do powierzchni uprawy truskawek, płatności do powierzchni uprawy pomidorów, płatności do powierzchni uprawy lnu, płatności do powierzchni uprawy konopi włóknistych, płatności do bydła, płatności do krów,
  • płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020),
  • płatności ekologicznej (PROW 2014-2020),
 • zadeklarowali we wniosku złożonym w 2019 r. powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha,
 • potwierdzają brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2019 roku,
 • chcą ubiegać się w 2020 roku o te same płatności co we wniosku o przyznanie płatności w 2019 roku.

Wypróbuj eAgronom za darmo


Dołącz do newslettera i bądź zawsze na bieżąco!