Dopłaty bezpośrednie dla rolników w 2019 roku – Wnioski można składać do 15 maja!

Ubiegły rok okazał się rekordowym pod względem kwoty przeznaczonej na dopłaty bezpośrednie. W 2018 roku łącznie przeznaczono na ten cel 14,8 mln zł. Wtedy o dopłaty bezpośrednie ubiegało się ponad milion rolników! Czy w tym roku rolnicy również mogą liczyć na powiększony budżet płatności bezpośrednich? Składanie wniosków o dotacje dla rolników rozpoczęto 15 marca i jeszcze do 15 maja 2019 rolnicy mogą wysłać taki wniosek. 

Od 2018 roku obowiązuje wymóg składnia wniosku przez internet w aplikacji eWniosekPlus na stronie ARiMR. W 2018 roku przesłano 897 tys. wniosków internetowych o dopłaty bezpośrednie, jednak wliczając rolników, których gospodarstwa utrzymały tę samą powierzchnię gruntów, łączna liczba wyniosła 1 340 121. Jeszcze w styczniu tego roku Gazeta Pomorska informowała, że od 16 października do 30 listopada 2018 roku przeważająca większość rolników – blisko milion trzysta tysięcy – otrzymała 70-procentowe zaliczki w ramach tych płatności. Jak podaje magazyn Farmer, do końca lutego Agencja wypłaciła już 12,3 mld czyli około 85% planowanej kwoty.

ARiMR podaje, że do lutego łącznie w formie zaliczek wypłacono około 12,3 mld z planowanych 14,8 mld złotych. Termin na przesłanie brakujących 15 procent płatności bezpośrednich z 2018 upływa w czerwcu tego roku. Warto dodać, że do tego czasu w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach płatności obszarowych zostało wypłaconych 1,65 mld zł z puli 2,5 mld zł.

Ubiegły rok był szczególnie pechowy dla rolników – problemy z suszą oraz afrykańskim pomorem świń skłoniły Agencję do rozpatrywania wniosków w pierwszej kolejności dla tych rolników, którzy ponieśli największe straty w związku z kataklizmami. W 2018 roku kwota wyniosła 1,85 mld zł, a więc dwa razy więcej niż w 2017 roku.

Jak podaje ARiMR, również w tym roku widać wzrost w kwotach dopłat. Do marca 2019 roku wypłacono już około 800 mln zł, czyli trzy razy więcej niż w tym samym czasie rok wcześniej.

“Wspólna Polityka Rolna UE ma za zadanie zwiększenie wydajności produkcji rolnej, zapewnienie odpowiedniego poziomu życia ludności wiejskiej, stabilizację rynków oraz zapewnienie odpowiednich cen dla konsumentów i wreszcie zagwarantowanie bezpieczeństwa żywnościowego. Ze środków pierwszego filaru WPR finansowany jest m.in. system dopłat bezpośrednich, czyli najogólniej mówiąc: płatności do powierzchni upraw.

 

Jak ważne dopłaty bezpośrednie są dla rolników, najlepiej przedstawia poniższy mem.

Okrzyknięty najlepszym rolniczym memem w 2015 roku przez magazyn Top Agrar

 

Od 15 marca rolnicy mogą wysyłać wnioski o dopłaty bezpośrednie do ARiMR

Jak podaje PAP, w niecały tydzień od startu programu wpłynęło ok. 78 tysięcy e-wniosków o dopłaty bezpośrednie. Oznacza to, że choć to dopiero początek okresu aplikacji na eWniosek Plus, liczba wniosków podwoiła się w porównaniu do wyniku sprzed roku. O dopłaty dla rolników drogą elektroniczną można starać się jeszcze do 15 maja.

Od 16 maja do 10 czerwca rolnicy nadal mogą złożyć wniosek, jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia płatność zostanie pomniejszona o 1% wysokości należytej kwoty dopłaty.

Rolnicy, którzy w poprzednim roku nie założyli konta w aplikacji eWniosek, powinni wejść na stronę www.arimr.gov.pl w zakładkę eWniosekPlus.

Link do zakładki eWniosekPlus: Tutaj.

Ostateczne zmiany we wniosku bez kar tylko do 31 maja 2019r.

Zmiany w prawie wszystkich wnioskach o przyznanie płatności bezpośrednich można przesyłać do 31 maja 2019 roku (bez płatności do zwierząt i niezwiązanej do tytoniu).

Po tym terminie, tj. od 1 czerwca, złożenie jakichkolwiek zmian we wniosku obniża dopłatę bezpośrednią o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia. Rolnicy mogą dokonać zmiany do 10 czerwca 2019 roku, kiedy to upływa ostateczny termin. Po tym terminie żadne zmiany nie będą już uwzględniane.

W bieżącym roku, w ramach jednego formularza wniosku rolnicy mogą starać się o: „

 • przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego„
 • przyznanie płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW)„
 • przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020) w tym: zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie, przyznanie kosztów transakcyjnych w ramach Pakietu 4, Pakietu 5 lub Pakietu 6
 • przyznanie płatności ekologicznej (PROW 2014-2020) w tym przyznanie kosztów transakcyjnych„ wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013)„
 • przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 2014-2020)
 • przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną (PROW 2014-2020)
 • wystąpienie z systemu dla małych gospodarstw

Dopłaty do systemów wsparcia bezpośredniego:

 • Jednolita Płatność Obszarowa
 • Płatność dla młodych rolników
 • Płatność dodatkowa
 • Płatności w ramach dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją
 • System dla małych gospodarstw

Płatność za zazielenienie:

 • Płatność za zazielenienie – ustalanie powierzchni gruntów ornych
 • Płatność za zazielenienie – dywersyfikacja upraw
 • Płatność za zazielenienie – trwałe użytki zielone
 • Płatność za zazielenienie – obszary proekologiczne (EFA)

W ramach jakich działań przysługują dopłaty bezpośrednie?

W 2019 roku płatności bezpośrednie obejmują następujące obszary:

 • Jednolitą płatność obszarową (JPO)
 • Płatność z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska (tzw. płatność za zazielenienie)
 • Płatność dla młodych rolników
 • Płatność dodatkową (redystrybucyjną)
 • Płatności związane z produkcją
 • Płatności w ramach przejściowego wsparcia krajowego
 • System dla małych gospodarstw

Oświadczenie o braku zmian w gospodarstwie zwalnia z ponownego wypełnienia wniosku o dopłaty bezpośrednie

Od tego roku Ci rolnicy, którzy składali wniosek w 2018 roku i mogą zaświadczyć, że złożone przed rokiem dane są nadal aktualne, mają możliwość złożenia Oświadczenia o braku zmian, zamiast ponownie wypełniać wniosek. W ubiegłym roku aż 400 tys. rolników skorzystało z tego prawa, przesyłając do ARiMR jedynie oświadczenia zwalniające ich z obowiązku ponownego wypełniania wniosku o dopłaty bezpośrednie.

Oświadczenia o dopłatach bezpośrednich rolnicy będą mogli składać od 15 lutego do 14 marca 2019 roku. Oświadczenia należy przesyłać przez formularz opracowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Wypróbuj eAgronom za darmo

Kto może złożyć Oświadczenie?

Aby złożyć Oświadczenie, należy spełnić następujące warunki:

 1. Rolnik musi potwierdzić, że nie doszło do żadnych zmian, a wniosek oraz załączniki do wniosku wypełnione w 2018 roku są nadal aktualne w 2019 roku. Dotyczy to również rodzaju dopłat o jakie starał się rolnik.
 2. W 2018 roku rolnik, starając się o płatności bezpośrednie, musiał zadeklarować powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha w swoim gospodarstwie.
 3. Rolnik ubiegał się o min. jedną z pozycji z listy:
  „
  • o jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową
  • płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu,
  • płatność do owiec,
  • płatność do kóz,
  • płatność niezwiązaną do tytoniu
  • w ramach PROW 2007-2013 o wypłatę pomocy na zalesianie
  • w ramach PROW 2014-2020 o przyznanie płatności ONW lub przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii
   zalesieniowej.

Co się zmieniło od 2018 roku? Nowe zasady

 • Udział upraw w gospodarstwie

Jedynie uprawy prowadzone w okresie między 1 czerwca a 31 lipca roku, w którym został złożony wniosek, mogą być uwzględnione przy wyliczaniu udziału upraw w gospodarstwie.

 • Obszary proekologiczne z roślinami miododajnymi

Nowy EFA1a – grunty ugorowane z roślinami miododajnymi, czyli bogatymi w pyłek i nektar, t.j. gorczyca, gryka, słonecznik zwyczajny itd. Grunty ugorowane z roślinami miododajnymi można uznać za obszar proekologiczny, kiedy na danym gruncie nie są prowadzone działania produkcji rolnej między 1 stycznia a 30 września.

Rolnicy, którzy chcieliby stworzyć obszar proekologiczny według nowych warunków, powinni wysiać mieszankę min. dwóch typowo uprawnych gatunków roślin miododajnych. Uwaga! Rośliny te muszą widnieć w oficjalnym wykazie roślin miododajnych. Mieszanka może zawierać udział traw lub innych zielnych roślin pastewnych.

Pełna lista:

Facelia błękitna, gorczyca jasna, gryka zwyczajna, komonica zwyczajna, koniczyny (z wyłączeniem koniczyny odstającej Trifolium spp. z wyłączeniem Trifolium patens. Schreb.), lucerna, nostrzyk biały, rzodkiew oleista, słonecznik zwyczajny, sparceta piaskowa, sparceta siewna, wyka kosmata, są dopuszczone jedynie w mieszance z miododajnymi gatunkami roślin (jeżeli nie są one dominujące w tej mieszance), do których zalicza się: astry (z wyłączeniem astra nowobelgijskiego i astra wierzbolistnego Aster spp. z wyłączeniem Aster novi-belgii L.  i Aster ×salignus Willd), bodziszki, chabry, czarnuszki, cząber ogrodowy, czyściec prosty, driakwie, dzielżan jesienny, farbownik lekarski, kłosowce, kocimiętki, kolendra siewna, kosmos pierzastolistny, krwawnica pospolita, lebiodka pospolita, lubczyk ogrodowy, łyszczec wiechowaty, macierzanka piaskowa, marzymięta grzebieniasta (orzęsiona), mierznica czarna, mięty, mikołajek płaskolistny, ogórecznik lekarski, ostropest plamisty, ożanka nierównoząbkowa, przegorzany, pszczelnik mołdawski, rezedy, rukiew siewna, serdecznik pospolity, stulisz sztywny, szałwie (z wyłączeniem szałwi błyszczącej Salvia spp. z wyłączeniem S. splendens Sello), szanta zwyczajna, szczecie, ślaz zygmarek, ślazówka turyngska, świerzbnica polna, trędownik bulwiasty, werbena krzaczasta, wielosił błękitny, wierzbownica kosmata, wierzbówka kiprzyca, żeleźniak pospolity, żmijowiec grecki, żywokost lekarski.

 • Obszary zalesione po 2008 r. nie są uznane za obszar proekologiczny

Grunty rolne, które został zalesione po roku 2008 w ramach programów PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020, i gwarantowały rolnikom możliwość uzyskania jednolitej płatności obszarowej w 2008 r., od 2019, nie będą już uznawane za obszary proekologiczne, tym samym element EFA13 zostaje usunięty.

Załóż konto próbne i korzystaj przez 14 dni


Dołącz do newslettera i bądź zawsze na bieżąco!