carbon negative farming

Czym jest audyt węglowy i dlaczego nie należy się go bać?

W języku polskim słowo audyt kojarzy się zazwyczaj negatywnie. Raczej mamy wówczas przed oczami urzędnika domagającego się pełnej dokumentacji, który szuka dziury w całym, niż partnera, który chce pomóc we wprowadzaniu dobrych praktyk. My chcemy by audyt węglowy eAgronom kojarzył się właśnie z partnerstwem i pracą w celu osiągnięcia wspólnego dobra.

W naszym tekście wyjaśniamy czym jest audyt węglowy, dlaczego jest tak istotny i jakie zmiany może wprowadzić.

 

Czym dokładnie jest audyt węglowy w eAgronom?

Audyt węglowy jest częścią programu węglowego eAgronom – jedynego rozwiązania dla rolnictwa w Polsce, które pozwala na generowanie certyfikowanych kredytów węglowych. Podczas audytu nasi specjaliści sprawdzają dokładnie przesłane przez klienta dane pod kątem możliwości wprowadzenia praktyk pomagających wytwarzać jak najwięcej jednostek CRU (carbon credits units). Agronomowie analizują dokładnie wszystkie szczegóły dotyczące gospodarstwa z ostatnich 3 lat – od płodozmianu i typu upraw po ilość spalanego paliwa i zabiegów. Audyt jest szczegółowy ponieważ każda nowa praktyka, nawet niewielka zmiana w dotychczasowym postępowaniu może znacznie wpłynąć na ostatecznie wyniki gospodarstwa.

Istotne jest również indywidualne podejście, które proponujemy podczas audytu. Nasi specjaliści dokonują analiz realnych postępowań w gospodarstwie właśnie po to by móc zaproponować zmiany, które nie będą rewolucyjne, a ewolucyjne. Biorąc pod uwagę zużycie paliwa na przestrzeni lat, rozkład pól i specyfikę upraw możemy podejmować dyskusje na temat wszystkich możliwych kroków, które nie będą stanowiły zbyt dużego obciążenia finansowego i czasowego dla rolnika. Z tego powodu dokładność danych i współpraca są dla nas tak ważne. W eAgronom audyt to nie tyle sprawdzenie, co rozpoczęcie współpracy opartej na zaufaniu i wspólnym dobru, które ma doprowadzić do jak najwyższego zysku i pozytywnej zmiany dla środowiska i gleby.

Co to jest rolnictwo węglowe? Przewodnik dla rolników

Czy dane z audytu są udostępniane?

Żyjemy w czasach gdy każdy boi się o swoje dane. Uważa się, że handel danymi to dziś jedna z najważniejszych gałęzi rynku. W eAgronom mamy jedną podstawową zasadę – nie udostępniamy powierzonych nam przez klienta danych żadnej firmie niezwiązanej bezpośrednio z realizacją programu węglowego! Oznacza to, że wszelkie dane pobierane do audytu węglowego zostają na wyłączność w eAgronom, mogą być one jedynie udostępnione czasowo oficjalnej jednostce rejestrującej i certyfikującej kredyty węglowe – co jest wymogiem każdej certyfikacji. Zapewniamy jednak, że żadna firma związana z nawozami, środkami ochrony roślin, maszynami nie będzie mogła skorzystać z danych przesłanych do audytorów. Ponownie, wynika to z tego, że w pełni ufamy naszym klientom i chcemy by oni również mogli nas darzyć pełnym zaufaniem.

Dlaczego audyt musi być wykonywany?

Audyt węglowy pozwala nam wyznaczyć bazę, sytuację początkową, od której można rozpocząć naliczanie kredytów wygenerowanych w projekcie. Ustalenie sytuacji początkowej jest niezbędne do prawidłowego wprowadzania zmian w praktykach rolniczych, które w konsekwencji pomagają produkować kredyty węglowe. To też istotny krok, który pomaga zweryfikować jakie zmiany można jeszcze wprowadzić w gospodarstwie tak by miało ono szansę na jak najwyższe zyski i by jak najskuteczniej polepszało stan gleby. Bez audytu wszelkie zmiany nie mogą być zaliczane na poczet dobrych praktyk zastosowanych w ramach programu węglowego.

Chcesz wiedzieć, w jaki sposób możesz dołączyć do programu węglowego?

SPRAWDŹ WYNIKI GOSPODARSTWA JUŻ TERAZ

Zatem audyt ma dwa podstawowe cele: wyznaczenie progu bazowego, od którego naliczane będą kredyty węglowe oraz sprawdzenie praktyk w gospodarstwie by wyznaczyć takie, które są możliwe do zastosowania przez rolnika bez wprowadzania rewolucji i nadmiernego obciążenia.

Pierwsze pieniądze za kredyty węglowe w Polsce zostały wypłacone rolnikom!


Dołącz do newslettera i bądź zawsze na bieżąco!