Cyfryzacja rolnictwa – zwiększ szansę na dopłaty bezpośrednie i chroń dane.

W latach 2021-2027 Komisja Europejska na rolnictwo planuje przeznaczyć 365 mld euro, w tym 265,2 mld euro na płatności bezpośrednie, 78,8 mld euro na rozwój obszarów wiejskich i 20 mld euro na środki wsparcia rynkowego. Dla polskich rolników na lata 2021–2027 przewidziano na dopłaty i PROW łącznie 30,5 mld euro, z czego na dopłaty 21,2 mld euro, a na PROW – 9,2 mld euro.

Większa część pieniędzy będzie przeznaczona na wsparcie małych i średnich gospodarstw rolnych, promowanie młodych rolników i gospodarstw ekologicznych, ale także na cyfryzację rolnictwa. Komisja Europejska widzi też ogromny potencjał w sile modernizacji, nowych technologii wspierających rolnictwo i działaniach algorytmów opartych na sztucznej inteligencji. Wszystko to ma usprawnić działania rolników, zwiększyć ich dochód jednocześnie zmniejszając ślad ekologiczny. Inteligentne systemy pozwalają rolnikom na podejmowanie bardziej świadomych i lepszych dla środowiska decyzji stąd też większy nacisk będzie kładziony na nowe technologie służące temu celowi.

Wypróbuj program eAgronom już teraz

W związku z tym, że aspekt ekologiczny będzie niezwykle istotny w kolejnych latach dopłat. Szczególnie ważne pod tym względem będą działania, które pomogą zredukować ilość nawozów i środków ochrony roślin używanych przy produkcji roślinnej oraz ograniczą emisję CO2. Algorytmy wykorzystywane przez sztuczną inteligencję są tworzone właśnie w taki sposób by zoptymalizować i ograniczyć szkodliwy wpływ rolnictwa na środowisko naturalne przy jednoczesnym zwiększeniu jego dochodów. Coraz więcej programów komputerowych dostępnych dla rolników dostosowuje swój produkt do tych wymagań i stają się bardzo istotną pomocą przy świadomym ekologicznie i biznesowo prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Jak wspomina Minister cyfryzacji Marek Zagórski, polskie rolnictwo nie może przespać swojej szansy i zacząć modernizować się na dużą skalę.

Zarówno nasze rolnictwo, jak i przemysł rolno-spożywczy bez zastosowania nowych technologii praktycznie nie będą mogły utrzymać takiej pozycji konkurencyjnej, którą obecnie mamy. Przez nowe technologie rozumiem m.in. wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji, coraz powszechniejszego oprogramowania do zarządzania gospodarstwem rolnym, w tym optymalizacji kosztów i podnoszenia efektywności. Warto to mieć na uwadze, bo tempo zmian, jakie obserwujemy jest tak ogromne, że jeśli nasze rolnictwo „prześpi” ten moment, to później może się okazać, że zaległości już nie nadrobimy.

TPR Marek Zagórski, Minister cyfryzacji.

 

Uważaj na bezpieczeństwo danych!

Komisja Europejska stawia na to by rolnictwo przenosiło swoje raporty i wnioski do programów komputerowych ponieważ ułatwia to ich procedowanie i pozwala na szybszą ocenę. Podobnie wygląda sytuacja w Polsce. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kładzie coraz większy nacisk na wypełnianie wniosków online i tworzenie podstawowych programów, które pozwolą na szybsze składanie wniosków. Ma to oczywiście swoje plusy – wszystkie formalności można załatwić zdalnie, dane interpretowane przed algorytmy podpowiadają nam jak podjąć najlepsze decyzje. Mówił też o tym minister Zagórski:

Istotną kwestią dla rolnictwa jest odpowiednie wykorzystywanie danych i to olbrzymiej ilości danych, które rolnictwo samo generuje. Coraz częściej mówi się o danych jako nowym paliwie gospodarki i dotyczy to także rolnictwa. Należy ulepszyć, usprawnić przetwarzanie tych informacji, co będzie miało korzystny wpływ na proces uprawy roślin czy chowu zwierząt oraz w przetwórstwie.

Z jednej strony rodzi to ogromny potencjał dla optymalizacji rolnictwa, z drugiej jednak szerokie udostępnianie danych może rodzić pewne niebezpieczeństwa. Dlatego niezwykle ważne jest to by przed szerszym przekazaniem informacji dobrze sprawdzić politykę udostępniania danych, którą dana jednostka stosuje. Jest to ważne zarówno przy składaniu wniosków o dopłaty, jak i przy wyborze programów pomagających w obsłudze gospodarstwa rolnego. Istnieją bowiem firmy, których niska cena oprogramowania (lub nawet wersja darmowa) jest obarczona udostępnianiem prywatnych danych dla zewnętrznych podmiotów takich jak banki, firmy produkujące sprzęt rolniczy czy nawet instytucje państwowe. Programy takie są częściowo sponsorowane przez firmy zewnętrzne, co pozwala im na utrzymanie minimalnej ceny, ale jednocześnie w podpisywanym regulaminie zgadzamy się na rozpowszechnianie danych wprowadzonych do programu.

eAgronom jest firmą niezależną, która nie udostępnia danych żadnym podmiotom. Od strony eAgronom jedynymi osobami, które mogą uzyskać dostęp do twoich danych, są nasi pracownicy. Jednym z przykładów jest menedżer obsługi klienta – w Polsce jest to Patryk, który zawsze pomaga rolnikom w obsłudze programu i kontaktuje się z nimi, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Wszyscy pracownicy eAgronom mający dostęp do danych klientów są zobowiązani do zachowania poufności danych i podlegają przepisom prawnym. Jedyną okazją, kiedy dane mogą być udostępniane, jest indywidualne żądanie właściciela konta i danych. Ochrona danych osobistych jest dla nas bardzo ważna, ponieważ wiemy, że mogą one być wykorzystywane w niechciany sposób.

 

Czytaj również:

Dopłaty bezpośrednie na lata 2021-2027 – sprawdzamy co w trawie piszczy…

Czy Twoje dane są bezpieczne w eAgronom? – Zobacz 5 największych obaw rolników!

 

Cytaty pochodzą z:

https://www.tygodnik-rolniczy.pl/articles/aktualnosci_/marek-zagorski-cyfryzacja-ogromna-szansa-na-rozwoj-polskiej-wsi-i-rolnictwa/

 


Dołącz do newslettera i bądź zawsze na bieżąco!