Zemědělské činnosti v listopadu

Chcesz eAgronom za darmo? – Możesz rozliczyć zakup z Premii dla młodych rolników

Choć nabór na Premie dla młodych rolników zakończył się dopiero pod koniec czerwca tego roku, rolnicy już z niecierpliwością oczekują na decyzje w sprawie przyznania dopłat. Gospodarze którzy spełnili wymogi otrzymają pierwszą ratę w ciągu 9 miesięcy od przekazania decyzji przez ARiMR. W ramach tego poddziałania fundusze w wysokości 150 tys. zł z puli PROW 2014-2020 można wykorzystać m.in. na zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem dla rolników do prowadzenia gospodarstwa. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się jak można wliczyć koszt zakupu eAgronom w ramach tej dopłaty.

Premia w wysokości 150 000 zł płatna w II ratach:

I rata – 80% całkowitej wartości pomocy – 120 000 zł (wypłata w terminie max. 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);

II rata – 20% całkowitej wartości pomocy – 30 000 zł (wypłata po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż po upływie 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do 31 sierpnia 2023 r.).

Jak wykorzystać premię dla młodych rolników?

100% wartości premii można zaplanować na działania związane z prowadzeniem w gospodarstwie działalności rolniczej lub działaniami związanymi ze sprzedażą wytwarzanych produktów jak:

 • produkcja roślinna lub zwierzęca
 • produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego lub reprodukcyjnego
 • produkcja warzywnicza, roślin ozdobnych lub grzybów uprawnych
 • sadownictwo
 • hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych
 • produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb

Wartość stanowiącą min. 70% całej pomocy wnioskujący rolnicy mogą przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe.

Zakupów liczonych jako inwestycje w środki trwałe można dokonać dopiero po złożeniu wniosku o premie dla Młodych Rolników. Inwestycje w środki trwałe to m.in.:

 • inwestycje budowlane, które muszą spełniać dodatkowe warunki
 • zakup nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia do gospodarstwa rolnego

eAgronom z nowym pakietem na 5 lat

eAgronom stworzył nowy pięcioletni pakiet, który oprócz dostępu do wszystkich funkcji w programie, oferuje również wybór jednego z trzech modeli laptopów:

 • Lenovo ThinkPad T490
 • Lenovo Thinkpad L480
 • Apple MacBook Air

Taki sprzęt wraz z programem można wliczyć jako koszt w ramach Inwestycji w środki trwałe!

W ramach pięcioletniego pakietu eAgronom Laptop otrzymujesz dostęp do aplikacji eAgronom oraz komputer do ułatwienia wdrożenia programu w gospodarstwie.

 

Z eAgronom przygotujesz plan nawozowy niezbędny do uzyskania II raty pomocy

Wszyscy rolnicy, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach programu Premie dla młodych rolników i zadeklarowali przygotowanie planu nawozowego, muszą stworzyć taki dokument, a następnie wdrożyć opracowany plan nawozowy w swoim gospodarstwie w okresie realizacji biznesplanu.

Plan nawozowy powinien być sporządzony przez doradcę. W jaki sposób udokumentować stosowanie planu nawozowego? Młody rolnik musi prowadzić rejestr zabiegów agrotechnicznych na gruntach ornych związanych z nawożeniem, a zatem musi posiadać informacje o nazwie oraz ilości wykorzystanego nawozu pod konkretne uprawy.

Plan nawozowy musi być aktualizowany każdego roku w oparciu o bilans azotu oraz wyniki analizy chemicznej gleby (ważne około 4 lat), określające dawki N, P, K, Mg i zapotrzebowanie na wapnowanie. eAgronom posiada funkcję, dzięki której zobaczysz podsumowanie całkowitego nawożenia dla Twojego planu. Wszystko zostaje obliczone automatycznie! Dodając każdy zabieg agrotechniczny, możesz sprawdzić planowany bilans azotu, aby uniknąć nadmiernego nawożenia. Dodatkowo możesz zajrzeć do podsumowania makroelementów oraz mikroelementów dla każdego pola.

Czytaj również:

eAgronom pomoże Ci sporządzić Plan Nawozowy, dzięki czemu wywiążesz się z zobowiązań zadeklarowanych we wniosku Premie dla Młodych rolników.

 

Wypróbuj eAgronom

Możesz wypróbować eAgronom za darmo przez 7 dni!

Żeby zobaczyć wszystkie dostępne pakiety w eAgronom kliknij tutaj.


Dołącz do newslettera i bądź zawsze na bieżąco!