Analiza finansowa – jak osiągnąć większe zyski w gospodarstwie rolnym?

W rolnictwie większy zysk postrzega się przez pryzmat większych plonów. Nic bardziej mylnego! Większe plony nie zawsze oznaczają większe zyski – duża ilość produktu na rynku obniża jego cenę w skupie, co może znacznie obniżyć prognozowany dochód. By zwiększyć zyski z gospodarstwa należy przyjrzeć się wydatkom, które obciążają budżet oraz uprawom, których zmiana może przyczynić się do polepszenia kondycji finansowej firmy.

Skrupulatna analiza jest niezbędna

Rolnicy we własnym gospodarstwie muszą  robić wszystko – planować przyszłe uprawy, znać się na biologii roślin i chorobach, które im zagrażają, wiedzieć kiedy zareagować na sytuacje kryzysowe w polu, obsługiwać maszyny, a nawet dokonywać niewielkich napraw, do tego przygotowywać wymagane raporty i dokumenty. Nic dziwnego, że nie mają czasu na dokładne analizy dotyczące tego ile wydatków poczynili oraz w którym sektorze mogli dokonać lepszych decyzji. Zazwyczaj o tym czy rok był “dobry” oceniają na podstawie plonu i tego czy udało się go sprzedać po wymaganej cenie. Ważne jest jednak by przez cały rok mieć wgląd w sytuację finansową gospodarstwa i możliwość analizy i prognozowania różnych podejść do uprawy. Co ważne, nie trzeba do tego zatrudniać osobnej firmy dokonującej analiz finansowych. Wszystko może być w zasięgu twojej ręki w każdym miejscu i sam możesz na bieżąco śledzić faktyczne koszty zbiorów. Taką możliwość daje funkcja analizy finansowej w programie eAgronom. O wszystkich jej szczegółach i cechach przeczytacie poniżej.

Analiza upraw

Proponowana przez nas funkcja daje możliwość obserwowania kosztów i dochodu związanego z wybranymi przez ciebie uprawami. W analizie finansowej możesz obserwować wszelkie aspekty związane z uprawą: jaki dochód osiągnąłeś i jaki jest prognozowany, jakie są rzeczywiste koszta produkcji, czy jakie ponosisz koszty związane z eksploatacją maszyn, magazynem czy pracą pracowników. Co ważne, wszystkie koszty pogrupowane są tematycznie, zatem dokładnie wiesz w jakim sektorze wydajesz najwięcej pieniędzy i gdzie powinieneś poszukać oszczędności. Jest to istotne, ponieważ daje bardzo szczegółowy wgląd w to gdzie mogą być popełniane błędy i co można usprawnić by polepszyć sytuację w danym sektorze. Możesz też z łatwością sprawdzić każdy koszt bezpośredni, a nie tylko ogólne informacje związane z prowadzeniem kwestii finansowych w gospodarstwie i przeprowadzić analizy dotyczącego tego jakie są koszty rzeczywiste, a jakie są prognozowane. Dzięki temu przyszłość finansowa firmy nie będzie już tajemnicą, tylko czymś co można przewidzieć i zaplanować. Dodatkowo, aplikacja powiadomi ciebie gdy przekroczysz zaplanowany budżet dla danej kategorii kosztów.

Zakładam próbne konto eAgronom za darmo

Koszty eksploatacji maszyn

Koszty związane z eksploatacją maszyn są często bardzo wysokie i stanowią jeden z poważniejszych aspektów finansowych w gospodarstwie, który trudno przewidzieć. To co możesz obserwować od samego początku to wydatki związane z paliwem i pensją pracowników zatrudnianych do obsługi maszyn. Nasza funkcja pozwala na analizę każdej maszyny z osobna. Bardzo szczegółowo możesz sprawdzić czy park maszyn potrzebuje odświeżenia, które maszyny generują najwyższe wydatki i jak je ograniczyć.

Analiza pola

Kolejną cechą, która dostępna jest w ramach analizy finansowej jest możliwość indywidualnego analizowania pól. Każde twoje pole będzie dla ciebie widoczne razem z rzeczywistą i prognozowaną wydajnością w tonach na hektar i kosztami, które ponosisz – nawozy, środki ochrony roślin, koszty dojazdu i pracy maszyn, pensje pracowników. Dodatkowo możesz obserwować oś czasu prac na danym polu – pomaga to w prognozowaniu wydatków związanych z danym polem i pomaga w przygotowaniu się na określone wydatki. Dzięki temu widzisz również to które działania w polu się opłaciły, a które były zbędne. Oczywiście z tymi wydatkami łączy się także koszt samej aplikacji, która również umieszczana jest w ogólnym rozrachunku kosztów.

Szczegółowa analiza pola pozwala na analizę efektywności poszczególnych nawozów. Stały dostęp do informacji o kosztach związanych z nawożeniem, a następnie o osiągniętym plonie daje bardzo dobry wgląd, które nawozy sprawdzają się na na twoich polach, a które jedynie generują dodatkowe wydatki. Po wprowadzeniu próbek gleb możesz też zauważyć, które pole wymaga dodatkowej opieki i jakie nowe prace należy tam wykonać.

Analiza finansowa to podstawa każdego dochodowego gospodarstwa rolnego

Wiedząc jak ważne są kwestie finansowe w rolnictwie i jak trudne jest określenie jego dochodowości, w Wasze ręce oddajemy nasze zaawansowane narzędzie związane z analizą i prognozowaniem finansów gospodarstwa rolnego. Każdy szczegół związany z wydatkami i przychodami będzie dla Was dostępny w każdej chwili co pozwoli na stałą kontrolę budżetu firmowego.


Dołącz do newslettera i bądź zawsze na bieżąco!