ABC planowania budżetu w gospodarstwie – Nowa funkcja w eAgronom

Sezon 2020 nadchodzi wielkimi krokami. Czy zaplanowałeś już swoje największe wydatki na kolejny rok? Być może wiele kosztów w Twoim gospodarstwie można znacznie obniżyć. Czy sprawdziłeś już, które z Twoich upraw przynoszą zyski, a które generują straty? W tym artykule znajdziesz odpowiedź na te wszystkie pytania, więc czytaj dalej.

Wielu rolników używających programu eAgronom odnotowało wzrost zysków – nawet bez pomocy dotacji z UE. Zbadaliśmy przyczyny sukcesu tych rolników i stwierdziliśmy, że mają oni bardzo przejrzysty obraz swoich końcowych wyników agronomicznych oraz sytuacji finansowej. Podczas gdy najważniejsze decyzje na przyszły sezon są podejmowane poprzez analizę minionego sezonu, podstawą pozytywnego wyniku finansowego jest Plan Budżetu.

Czytaj również:

Czy słyszałeś o rolnictwie 4.0? To zmieni Twoje gospodarstwo!

Czym jest Plan Budżetu?

Plan Budżetu jest planem finansowym dla firmy w określonym przedziale czasowym. Osobą odpowiedzialną za budżet jest właściciel firmy, któremu może pomóc w jego tworzeniu dyrektor generalny, dyrektor finansowy i różni specjaliści (agronom, szef działu napraw itp.). W produkcji roślinnej idealny budżet opiera się na pełnym cyklu zbiorów, ponieważ obejmuje czas od momentu zasiewu pierwszych roślin aż do ich zbioru, zazwyczaj jest to okres jednego roku. Jak zawsze w przypadku nowych rozwiązań, rozmawialiśmy z dziesiątkami rolników, aby lepiej zrozumieć jak planują swoje finanse. Połączyliśmy najskuteczniejsze i najczęściej używane rozwiązania stosowane przez rolników z zaleceniami ekspertów ds. rolnictwa i stworzyliśmy nową funkcję planowania budżetu, która jest intuicyjna i łatwa w użyciu dla każdego.

Rozmawiając z rolnikami, stwierdziliśmy, że nie ma dwóch gospodarzy wykonujących plan budżetowy w ten sam sposób, jednak istnieją pewne elementy wspólne dla wszystkich. W związku z tym postanowiliśmy ustanowić standard i stworzyć łatwe w użyciu, ale potężne narzędzie do planowania finansowego, z którego mogą korzystać zarówno najwięksi, jak i mali gospodarze.

Obserwowaliśmy sposób w jaki ci rolnicy prowadzą swój plan finansowy, planują wydatki i egzekwują założenia ekonomiczne. Na podstawie analizy najlepszych praktyk stworzyliśmy w eAgronom nową funkcję – Plan Budżetu. Naszym celem przy wdrażaniu nowych rozwiązań do programu jest wykorzystanie wprowadzonych już przez rolnika danych, dzięki czemu oszczędzamy jego czas na dodawanie nowych informacji i w pełni wykorzystujemy potencjał istniejących danych.

Planuj budżet z nową funkcją w eAgronom

Główną zaletą Planu Budżetu w eAgronom jest prognoza finansowa dla gospodarstwa rolnego na kolejny sezon – obecnie na rok 2020. Użytkownicy eAgronom, którzy wprowadzili już dane dotyczące upraw, nawożenia i zabiegów agrotechnicznych na sezon zbiorów do 2020 r, automatycznie uzyskują dostęp do podglądu szacowanego zysku (zł / ha), kosztów produkcji i kosztów operacyjnych oraz dochodu z upraw (zł / ha). Jednak to nie wszystkie dostępne elementy funkcji budżetowej. Rolnicy zobaczą wiele innych równie przydatnych informacji finansowych, takich jak podsumowanie wysokości długów, ceny sprzedaży oraz procentowy udział wszystkich kosztów w podsumowaniu końcowym.

Jak dokładnie wygląda Plan Budżetu i które metryki finansowe są szczególnie ważne dla właścicieli gospodarstw, aby zapewnić rentowność ich biznesu?

 

Stworzona funkcja posiada bardzo prostą formułę, która jest zgodna z cyklem zbiorów, a jednocześnie uwzględnia określony przedział czasowy. Żeby zachować prostotę zdecydowaliśmy się aktualizować koszty bezpośrednie (t.j. nasiona, nawozy, środki agrochemiczne) sezonowo, natomiast koszty pośrednie zmieniać po upływie roku kalendarzowego. W ten sposób budżet jest powiązany z rzeczywistymi danymi prowadzonymi przez eAgronom i pokazuje poziom rentowności podczas całego cyklu rolniczego (zwieńczonego zbiorami).

 

Chcesz zobaczyć Plan budżetu w eAgronom?

Zaloguj się lub załóż darmowe konto

 

W module budżetu eAgronom główne dochody (sprzedaż i dotacje dla rolników) a nawet inne koszty (inwestycje w uprawy, amortyzacja, płatność odsetek) są obliczane automatycznie! Jedynymi dodatkowymi danymi, które użytkownik musi wprowadzić ręcznie są pośrednie koszty operacyjne (np. roczna prognoza płac), które zwykle są oparte na raportach z ubiegłych lat. Żaden z dochodów i kosztów nie powinien zawierać podatku VAT (podatku od wartości dodanej) – wartości zawsze są wartościami netto. Dochód i koszty bezpośrednie dotyczą sezonu żniwnego – od rozpoczęcia uprawy do zbiorów, natomiast koszty pośrednie są powiązane z pełnym rokiem kalendarzowym.

W module budżetu eAgronom główne dochody a nawet inne koszty są obliczane automatycznie!

Przykład prostego Planu Budżetu:

 • Dochód ze sprzedaży i dotacje: 2000 zł/ ha
 • Koszt nasion, nawozów i środków agrochemicznych: 500 zł / ha
 • Koszt paliwa, wynagrodzenia, usługi, koszty administracyjne itp.: 500 zł / ha
 • Amortyzacja maszyn i nieruchomości: 100 zł / ha
 • Płatności odsetek od kredytu: 100 zł / ha
 • Zysk netto = 2000 – 500 – 500 – 100 – 100 = 800 zł / ha

Kiedy jest najlepszy moment, żeby zacząć prowadzić Plan Budżetu?

Mimo że nasze badania pokazują, iż większość rolników używających eAgronom opracowuje swój budżet od października do stycznia, zauważyliśmy, że wstępny budżet należy rozpisać jeszcze przed zasiewem pierwszych upraw w sezonie zbiorów. Dlatego idealnym czasem na rozpoczęcie budżetu jest maj lub czerwiec, dzięki czemu plan jest gotowy na następny sezon zbiorów.

Budżet można następnie dopracować jesienią. Jest to odpowiedni czas, żeby potwierdzić plan upraw oraz uzyskać najbardziej bieżące informacje na temat kosztów planowanych zasobów i wartości plonów przeznaczonych na sprzedaż. Rolnicy już w listopadzie znają wyniki z poprzedniego sezonu, co pomaga w dopracowaniu budżetu w przyszłych sezonach, a przede wszystkim ułatwia obliczenie wydatków na następny sezon.

Dlaczego opłaca się planować budżet?

Firmy, które znają swój szczegółowy budżet, posiadają konta do prowadzenia agrobiznesu i przepływ środków pieniężnych, są bardziej opłacalne. Oto co mówią eksperci z branży rolniczej:

 1. Plan budżetu pokazuje, czy uprawy będą opłacalne i pozwala sprawdzić różne scenariusze ich wykorzystania. Daje to możliwość prognozy, który plan przyniesie najwyższy zwrot z inwestycji a także który będzie najtrwalszy w dłuższej perspektywie czasu.
 2. Powiązanie kont do prowadzenia gospodarstwa (połączone aspekty operacyjne i finansowe) zapewnia silną kontrolę finansową firmy.
 3. Jasno określone potrzeby finansowe dla agrobiznesu stale napędzają przepływ pieniężny.
 4. Dokładniejsza prognoza dla firmy, ponieważ można ją aktualizować „NA ŻYWO” podczas prac w gospodarstwie i po każdej aktualizacji zużycia materiałów. Dzięki temu więcej wiadomo o kosztach, potencjalnym zysku i cenach sprzedaży.
 5. Pozwala dokładnie zaplanować wszystkie zasoby potrzebne do prowadzenia gospodarstwa na kolejny rok zbiorów i jest ogromną pomocą przy zamawianiu środków chemicznych.
 6. Dobrze skonstruowany budżet zawsze robi wrażenie na instytucjach bankowych, ponieważ dostarcza wielu szczegółów finansowych wymaganych przy ubieganiu się o pożyczkę i sprawia, że ​​cały proces negocjacji z bankami przebiega sprawniej, z większym prawdopodobieństwem zaakceptowania wniosku.

 

Chcę wypróbować eAgronom

 

Masz 7 dni za darmo! Po tym czasie możesz zdecydować czy program jest dla Ciebie.


Dołącz do newslettera i bądź zawsze na bieżąco!