5 powodów, dla których płodozmian może poprawić żyzność Twojej gleby i zmniejszyć koszty uprawy

Właściwy płodozmian i urozmaicanie upraw należą do najskuteczniejszych technik rolniczych, które wpływają na zwiększenie plonów. Jak podają źródła, trzy uprawy, które stanowią 85% produkcji zbóż w całej Unii Europejskiej to pszenica, jęczmień oraz kukurydza. Aż 78% powierzchni przeznaczonej na zboża jest zdominowana właśnie przez nie. Mała różnorodność genetyczna i zróżnicowanie biologiczne doprowadziły do nadmiernego wykorzystania nawozów, co … Continue reading 5 powodów, dla których płodozmian może poprawić żyzność Twojej gleby i zmniejszyć koszty uprawy