4 największe wyzwania dla rolnictwa – Rolniku musisz je poznać!

Do 2050 roku na ziemi będzie około 11.2 mld ludzi! Oznacza to ogromny wzrost popytu na żywność.Według Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa samo zapotrzebowanie na mięso zwiększy się aż o 75%. Różne źródła podają, że produkcja rolna musi wzrosnąć od minimum 35% do 60% lub według pewnych scenariuszy nawet do 90%. Opieranie się na tradycyjnej wiedzy i metodach może już nie być wystarczające, aby podołać wyzwaniom stojącym przed nowoczesnym rolnictwem. Na drodze do osiągnięcia tego celu stoją różne przeszkody, które już dziś w mniejszym lub większym stopniu szkodzą gospodarstwom rolnym. Zobacz sam!

4 największe wyzwania dla rolnictwa

Zmiany klimatyczne

Emisja gazów cieplarnianych ze źródeł rolniczych podwoiła się w ciągu ostatnich 50 lat i niestety według kolejnych prognoz statystyki te będą się nadal powiększać. Emisja szkodliwych pierwiastków do atmosfery wpływa na zmiany klimatu, które już są odczuwalne w większości miejsc na całym świecie.

Rolnictwo i klimat są zależne od siebie od wieków. Jakakolwiek zmiana pogody bezpośrednio wpływa na rolników i uprawy w całym kraju. Aby zoptymalizować plony, rolnicy muszą podejmować decyzje przed sezonem i podczas sezonu w oparciu o przewidywaną pogodę.

Skutki zmian klimatycznych w Polsce już są silnie odczuwane przez właścicieli agrobiznesów. Nadmierne opady, powodzie czy obecnie występujące zjawisko suszy szkodzą uprawom i znacznie zmniejszają plony. W dłuższej perspektywie skutkiem tych zjawisk będzie również wymywanie wód podziemnych oraz postępująca degradacja gleby.

Rozwiązaniem są nowoczesne rozwiązania rolnicze, które mają na celu opracowanie specjalnych systemów monitorowania, które pomogą zwiększać plony i wpływać na oszczędność w gospodarstwie. Nowe technologie rolnicze polegają na łączeniu informacji o prognozie pogody z obrazami z dronów lub statków bezzałogowych oraz z obrazami satelitarnymi, aby pomagać w lepszym przewidywaniu i wykrywaniu szkodników i chorób.

Dane przesyłane do rolnika z cogodzinną aktualizacją pozwalają na niemal natychmiastową reakcję na występujący problem lub zbliżające się zagrożenie pogodowe. Pomaga to rolnikom również w opracowaniu lepszych strategii stosowania pestycydów przy jednoczesnym zmniejszeniu negatywnego wpływu na środowisko i obniżeniu ogólnych kosztów produkcji.

Mniej rąk do pracy

Wielu polskich rolników ma obecnie na głowie poważny problem. Zatrudnienie w rolnictwie dramatycznie spada i ciągle brakuje rąk do pracy. W latach 50. XX wieku w rolnictwie, łowiectwie i leśnictwie w Polsce pracowało ok. 50% ludzi. Najnowsze wyniki badań GUS z pierwszego kwartału 2019 roku wskazują na zatrudnienie poniżej 1%! Skąd taka ogromna zmiana? Wśród przyczyn malejącego zatrudnieniu w sektorze rolniczym są zmiany demograficzne, rosnąca skuteczność praktyk agrarnych, ale także brak zainteresowania rolnictwem przez młodych ludzi.

Czytaj cały artykuł o zmianach demograficznych w rolnictwie:

Zatrudnienie w sektorze rolniczym spada – Jak ratować polskie gospodarstwa?

Nadużycie naturalnych zasobów

25% lądów na całym świecie jest bardzo zdegradowana, kolejne 44% jest średnio lub lekko zdegradowana. 40% ludności żyjącej na terenach wiejskich ma bardzo ograniczony dostępem do wody.

Rolnictwo jest głównym powodem tego stanu rzeczy, ale jednocześnie boleśnie odczuwa jego skutki.

Nadmierna erozja ziemi spowodowana wycinaniem roślinności pod nowe ziemie uprawne, źle zarządzanie odłogami i płodozmianami oraz nadmierny wypas zwierząt – te czynniki w połączeniu ze źle zbilansowanymi pestycydami prowadzą do wymywania składników mineralnych z gleby, co jeszcze pogarsza stan środowiska.

Rozwiązaniem tych problemu może być efektywniejsze zarządzanie oraz planowanie upraw z długoterminową perspektywą, która przewiduje zmienność żyzności gleb. WIele programów do prowadzenia gospodarstwa rolnego jak np. eAgronom, pozwala przewidywać takie zmiany, a nawet pokazuje symulację składu mineralnego i chemicznego gleby po zastosowaniu konkretnych odmian.

Wyrzucanie jedzenia

Między 33% a 50% żywności na świecie o łącznej wartości 1 tryliarda dolarów trafia do kosza! W Polsce jest to około 9 mln ton jedzenia, czyli rocznie około 235 kg żywności na osobę.

Problem z wyrzucaniem żywności od zawsze rodził duże dyskusje zwłaszcza w świetle obecnego głodu na świecie. Jednak moralny czynnik nie jest jedynym dla którego warto zatrzymać się przy tym problemie. Marnotrawienie żywności stwarza ogromne zagrożenie dla środowiska, a co za tym idzie również dla rolników.

  • Marnowanie wody

Podczas produkcji 1 kg wołowiny wykorzystuje się od 5 do 10 ton wody. Marnowanie żywności oznacza wyrzucanie wody zużytej do jej produkcji (podczas tegorocznych susz, szczególnie ważny problem).

  • Marnowanie energii

Do produkcji żywności obok wody potrzeba energii elektrycznej – a niestety jest to niezwykle energochłonny proces. Marnując wyprodukowane jedzenie marnujemy zarówno energię, ale również przyczyniamy się do pogorszenia stanu środowiska. W wielu krajach np. Polsce głównym źródłem energii jest węgiel, którego spalanie również przyspiesza zmiany klimatyczne, co szkodzi rolnikom.

  • Wytwarzanie metanu

Metan pochodzi z dwóch głównych źródeł: jednym jest hodowla zwierząt i pasz dla zwierząt, drugim wyrzucane, gnijące jedzenie. Zmarnowana żywność musi zostać przechowywana i przewieziona. Jest to długi proces – przykładowo odpady ze Stanów Zjednoczonych są skupowane przez Chiny. Transport takich produktów wielokrotnie odbywa się w złych warunkach, przez co gnijące pożywienie wytwarza szkodliwe substancje jak metan, który razem z nawozami i innymi gazami dostają się do gleby, rzek i mórz. Warto wspomnieć, że metan jest 20 razy bardziej szkodliwy niż dwutlenek węgla. W Polsce efekt tych praktyk jest widoczny w stanie wody w Bałtyku, który już od kilku lat walczy z sinicami i glonami.

Nowoczesne techniki rolnicze mogą uratować rolników

Rozwiązaniem tych problemów może być smart farming czyli tzn. inteligentne rolnictwo polegające na wykorzystaniu w rolnictwie inteligentnych maszyn i urządzeń, które dzięki stałemu podłączeniu do internetu mogą być zarządzane w prosty sposób zwiększający efektywność przy jednoczesnym obniżaniu kosztów w gospodarstwie.

Czytaj cały tekst o nowoczesnym Rolnictwie 4.0:

Czy słyszałeś o rolnictwie 4.0? To zmieni Twoje gospodarstwo!

Według raportu „Towards Smart Farming Report” (pol. „W kierunku inteligentnego rolnictwa – Raport”) firmy badawczej Beecham research: Zastosowanie inteligentnych urządzeń i dostęp do szybkiego internetu mogą zwiększyć produkcję żywności w rolnictwie nawet o 70%!

 

Wypróbuj program dla rolników eAgronom

 

W nowoczesnym rolnictwie narzędziem pracy rolnika staje się smartfon, tablet lub komputer w którym obserwuje całe swoje gospodarstwo, widzi możliwe opcje działania oraz te które są najbardziej rekomendowane przez program, który przetwarza miliony informacji na podstawie zaawansowanych algorytmów. Na końcu rolnik podejmuje decyzje na podstawie tych informacji.

 

Artykuł inspirowany raportem World Government Summing: „Agriculture 4.0: The future of farming technology”.


Dołącz do newslettera i bądź zawsze na bieżąco!