Jauns projekts – Seko Zemniekam | 1. daļa

Esam sagatavojuši īpašu pārsteigumu mūsu sekotājiem, uzsākot jaunu projektu – Seko Zemniekam, kura ietvaros sezonas garumā sekosim lauksaimnieku aktivitātēm un dokumentēsim viņu pieredzi ar eAgronom. Mūsu kopīgais mērķis ir veicināt gudrāku un efektīvāku Latvijas lauksaimniecību vadību, iedrošināt zemniekus ieviest inovācijas viņu saimniecībās, kā arī dalīties pieredzē ar projekta sekotājiem.

Projektā piekrituši piedalīties gan tādi lauksaimnieki, kas eAgronom izmantojuši iepriekšējās sezonās, gan tādi, kam pirmā sezona vēl tikai priekšā. Tādēļ projekta sekotājiem būs iespēja ne tikai redzēt, kā saimniecības vadība ar eAgronom notiek ikdienā, bet arī to kā noris programmas mācību process, cik viegli vai grūti ir izprast programmas funkcijas un kādas ikdienas ieradumu izmaiņas gaidāmas. Arī eAgronom komanda cer, ka šāda sadarbība ar zemniekiem mums palīdzēs arvien labāk izprast zemnieku vajadzības un kopīgiem spēkiem padarīt programmu pēc iespējas labāku un pieejamāku.

Projekts sastāvēs no vairākām video sērijām, kurās sākotnēji iepazīstināsim ar pašiem zemniekiem un viņu saimniecībām, vēlāk iepazīsim viņu saimniecību vadības ieradumus un to, kā eAgronom lietošanas uzsākšana ir šo procesu mainījusi, sākot ar ikdienas darbu vadību un beidzot ar ievāktās informācijas analīzi, secinājumu izdarīšanu un lēmumu pieņemšanu.

Pirmais lauksaimnieks, pie kura viesojāmies, ir viens no nesenākajiem eAgronom klientiem – Kārlis Ruks, kas ir zemnieku saimniecības Jaunkalējiņi īpašnieks, kā arī agronoms Z/S Veczilākši. Kārlis ir arī Latvijas Jauno Zemnieku Kluba valdes priekšsēdētājs.

Pirmajā video sērijas daļā iepazīstinām ar abām saimniecībām, to darbības virzieniem un procesiem, kā arī nākotnes plāniem.

Kārlis darbojas divās saimniecībās – vecāku saimniecībā Veczilākši, kas nodarbojas ar šķirnes cūkkopību un cūkgaļas ražošanu, un savā saimniecībā Jaunkalējiņi, kas nodarbojas ar laukaugu audzēšanu. Lai nodrošinātu lopbarību savam patēriņam, saimniecībai ir 200ha sējplatība, kas, kā apgalvo Kārlis, ir pietiekoši savu vajadzību apmierināšanai un pagaidām izplešanās sejas platības ziņā netiek plānota.

Tiek audzētas vairāk kā 10 dažādas kultūras – kvieši, rudzi, mieži, soja, lupīnas un citi. Pamatā laukaugi tiek audzēti, lai nodrošinātu lopbarību cūkām, un tirgū tiek realizēts vien tas, kas atlicis pēc lopbarības nodrošināšanas savām vajadzībām. Kārlis īpaši uzsver to, ka, tikai audzējot paši, viņi var būt pārliecināti, ka lopbarība ir veselīga, kvalitatīva un nav ģenētiski modificēta.

Saimniekošana notiek galvenokārt ģimenes lokā un Veczilākšu saimniecības saknes sniedzas senā pagātnē. Kārlis stāsta, ka iesākumā saimniecība esot bijusi tam laikam pat ļoti attīstīta, nodarbojās gan ar cūku, gan aitu un govju, vistu audzēšanu. Lai arī savulaik saimniecība bijusi kolhoza pārvaldībā, 1992. gadā tā tika nodota Kārļa vectēvam, kas savukārt zemes nodeva Kārļa tēvam. Pēdējo 27 gadu laikā saimniecība ir kļuvusi par spēcīgu ģimenes saimniecību.

Kārlis skaidro, ka svarīgi ir tas, ka saimniecība ir ģimenes rokās – tas esot vislabākais un efektīvākais saimniekošanas modelis, jo ģimene strādā pati sev. Trīs galvenie cilvēki saimniecībā ir abi vecāki un Kārlis. Mamma atbild par cūkkopību, tēvs par meža nozari un lopbarības sagādi, tikmēr Kārlis pats nodarbojas ar graudkopību. No skolas brīvajā laikā arī Kārļa jaunākā māsa palīdz saimniecības darbos.

Kad vaicājam par tehnisko nodrošinājumu, Kārlis atbild, ka, izmantojot dažādu Eiropas projektu palīdzību, beidzot saimniecībā ir tā, ka nekā netrūkst – pietiek jaudas gan sējas, gan apstrādes darbiem.

Kas attiecas uz tuvākās nākotnes plāniem, primārais ir ražības palielināšana graudaugiem, ar dažādām tehnoloģijām uzlabojot saimniecības efektivitāti un strādājot gudrāk. Plāns ir nevis sējas platību palielināšana, bet gan produktīvāka saimniekošana, piemēram, sējas tehnoloģijas uzlabošana, lai saglabātu augsnes auglību un organiskās vietas sastāvu. Vēlme ir paaugstināt ražas, neizmantojot tik daudz sintētisko minerālmēslu un uzlabojot augsnes dabīgo auglību.

Piedaloties šajā projektā, Kārlis cer ne tikai uzlabot savas saimniecības darbību, bet arī kopīgiem spēkiem uzlabot programmu kā tādu, lai palīdzētu arvien vairāk zemniekiem strādāt efektīvāk un pārdomātāk plānot savus darbus.

Pilnu iepazīšanās interviju skaties video!

Nākamā video sērijas daļā ielūkosimies tajā, kā saimniecības pārvaldības procesi Kārļa saimniecībā ir ritējuši līdz šim un kā viņam sokas, sperot pirmos soļus eAgronom lietošanā. Vēlāk projekta gaitā iepazīsim arī citus zemniekus un viņu saimniecības!