Integrētā audzēšana – kā neapmaldīties tās nosacījumos?

Ilgtspējības jēdziens pēdējo gadu laikā ienāk gandrīz katrā nozarē. Tā ietver atbildīgu rīcību pret jebkāda veida resursiem, lai to lietošana šī brīža vajadzībām nenotiktu uz nākotnē nepieciešamo resursu rēķina. Arī Latvijas lauksaimniecības nozare virzās ilgtspējīgākas saimniekošanas virzienā un viens no veidiem ir integrētās augu audzēšanas metodes pakāpeniska ieviešana.

Integrētā augu audzēšana balstās uz trīs galvenajiem principiem – profilaktisku aktivitāšu veikšanu, novērojumiem un tiešajiem augu aizsardzības pasākumiem. Integrētās audzēšanas mērķis ir veicināt pēc iespējas dabiskāku kaitīgo organismu ierobežošanas procesu un samazinātu to nelabvēlīgo ietekmi uz vidi. Katram kultūraugam tiek piemērotas tam atbilstošas augu aizsardzības aktivitātes, lauka apstrādes tehnoloģijas un monitorings.

Šajā rakstā ieskatāmies, ko nozīmē integrētā audzēšana no saimniecības vadības puses – kā parūpēties par to, ka tiek ievērotas integrētās augu audzēšanas prasības un to kā eAgronom palīdz šos noteikumus ievērot. *

Kas nepieciešams integrētās audzēšanas nosacījumu izpildei?

Integrētās lauksaimniecības noteikumi attiecas uz ikvienu, kas tieši vai ar profesionālu augu aizsardzības līdzekļu (AAL) pakalpojumu starpniecību, izmanto otrās reģistrācijas klases AAL.

Galvenās integrētās lauksaimniecības prasības ir, pirmkārt, augsnes agroķīmiskā izpēte, kas jāveic ik pēc 7 gadiem. Līdz 2019. gada 31.decembrim augsnes analīzēm ir jābūt veiktām uz ne mazāk kā 60% no lauksaimniecībā izmantotās zemes, taču līdz 2022. gada 31.decembrim augsnes analīzēm ir jābūt veiktām pilnīgi visos lauksaimniecības apsaimniekotajos laukos.

Otrkārt, pēc augsnes agroķīmiskās izpētes ir jāizveido katram kultūraugam piemērots mēslošanas plāns, kas balstās uz augsnes analīžu rezultātiem, kā arī augu barības vielu izneses rādītājiem konkrētam kultūraugam. Mēslošanas plānam ir jābūt detalizēti izstrādātam – norādītām plānotajām darbībām un nepieciešamajiem resursiem paredzētajā laika periodā. Svarīgi ir pievērst uzmanību tam, lai mēslošanas normas būtu gan agronomiski un ekonomiski attaisnojamas, gan arī ekoloģiski drošas.

Treškārt, ir jāveic regulāra lauku novērošana un novērojumu dokumentēšana. Reizē ar lauku monitoringa aktivitātēm, ir jāseko līdzi arī VAAD mājaslapā pieejamajai slimību un kaitēkļu izplatības brīdinājumu sistēmai

Ceturtkārt, ir jāievieš lauku uzskaites sistēma – lauka vēsture. Šajā uzskaitē ir jānorāda lauka pamatinformācija, ka arī uz lauka veiktās aktivitātes un to detaļas, piemēram, sējas datums un izsējas norma, mēslošanas datums un līdzekļu devas, veiktie augu aizsardzības pasākumi un jebkādi citi komentāri par uz laukiem veiktajiem darbiem un novērojumiem. Pilnu nepieciešamo lietu sarakstu var apskatīt attiecīgā likuma 4.8 punktā.

Lauku vēstures veidošana ir īpaši svarīga, lai veiksmīgi ieviestu integrētās audzēšanas principus – zemnieks var noteikt potenciālos riskus, kas saistīti ar kāda iepriekš augušo kultūru, jo kaitīgie organismi un slimības mēdz palikt augsnē vai uz auga atliekām. Lauku vēsturē arī ir redzama augu maiņas ievērošana, kas ir svarīgs integrētās augu audzēšanas nosacījums.

Kā pieņemt lēmumu par AAL lietošanu?

Viens no integrētās audzēšanas mērķiem ir uzlabot augu aizsardzības lietošanas praksi, lai galvenokārt samazinātu to ietekmi uz apkārtējo vidi. Tādēļ nepieciešams veikt nopietnu augu aizsardzības līdzekļu lietošanas nepieciešamības novērtējumu pirms plāna izveides un darbu uzsākšanas.

Kad ir veikti dažādi profilaktiskie pasākumi, kā arī regulāra lauku novērošana un dokumentācija, tad var pienākt brīdis arī tiešajām augu aizsardzības aktivitātēm.

Pirmkārt, integrētā audzēšana paredz vispirms izmantot piemērotākās bioloģiskās, mehāniskās vai agrotehniskās kaitīgo organismu ierobežošanas metodes. Tikai gadījumos, kad vēlamais rezultāts ar šīm metodēm nav sasniedzams vai arī tad, ja paredzami ražas zudumi, tiek pieļauta ķīmisko augu aizsardzības līdzekļu lietošana. Sarakstu ar Latvijā reģistrētajiem augu aizsardzības līdzekļiem meklē šeit

Ja tiek pieņemts lēmums par ķīmiskā augu aizsardzības līdzekļu izmantošanas nepieciešamību, tad zemniekam nepieciešams pielietot iespējami mazāku līdzekļa devu vai izmantot to tikai konkrētās lauka vietās, lai nepieļautu kaitīgā organisma rezistences pret augu aizsardzības līdzekļiem attīstību, kā arī nekaitētu kultūraugam.

Kā eAgronom palīdz ievērot augu integrētās audzēšanas nosacījumus?

Integrētās augu audzēšanas nosacījumi iekļauj augu sekas ievērošanu, pamatota mēslošanas plāna izveidi, regulāru lauku novērošanu un pamatotu augu aizsardzības līdzekļu lietošanu.

eAgronom ir iespējams plānot kultūraugus un augu seku uz katra lauka. Programmā iespējams veidot augu sekas plānus un sekot līdzi augu barības vielu iznesei uz katra lauka (skatīt foto).

Kad ir veikta augsnes agroķīmiskā izpēte uz kāda lauka, šos datus iespējams ievadīt eAgronom sistēmā zem katra lauka (ekrānšāviņš no eAgronom aplikācijas zemāk). Šajā vietā iespējams apskatīties arī minerālvielu un organisko savienojumu izneses rādītājus katrai sezonai, kā arī parējo lauka pamatinformāciju un lauka attēlu kartē.

Turklāt šajā sadaļā ir iespējams apskatīt arī lauka novērošanas piezīmes – tātad arī lauku monitoringa nosacījums ir vienkārši izpildāms un pārskatāms, jo informācija par lauku novērojumiem un augsnes stāvokli ir pieejama vienuviet.

Ievadītā informācija parādīsies ne tikai eAgronom lauku sadaļā, bet arī lauku vēsturē, veidojot lielisku pārskatu par to, kādi novērojumi un kad ir tikti veikti uz šī lauka. Tas palīdzēs gan izpildīt integrētās audzēšanas nosacījumus, gan arī uzkrāt vērtīgus datus, kas var būt noderīgi lēmumu pieņemšanai nākošajām sezonām.

Lauku vēstures un mēslošanas plāna veidošana tiek pieļauta gan papīra, gan elektroniskā formātā. eAgronom ir pieejamas trīs veidu atskaites: lauku vēsture, mēslošanas plāns, kā arī augu aizsardzības līdzekļu lietojuma atskaite. Integrētā augu audzēšana pieprasa visu trīs atskaišu veidošanu un eAgronom var tik izmantota kā lauku vēstures programma, mēslošanas plāna sastādīšanai un AAL lietojuma uzskaitei.

Ja visi uz lauka veiktie pasākumi ir tikuši reģistrēti eAgronom sistēmā, tad visas atskaites tiek automātiski aizpildītas ar nepieciešamo informāciju un lietotājs to var lejupielādēt savā datorā Excel formātā, veikt izmaiņas, ja nepieciešams, kā arī saglabāt atskaiti elektroniski vai izdrukāt to.

eAgronom pieejamas arī daudzas citas funkcijas, kas palīdz zemniekiem saimniekot gudrāk un efektīvāk. Reģistrējies un izmanto 7 dienu bezmaksas izmēģinājuma periodu, lai iepazītu arī pārējās iespējas, ko sniedz eAgronom.

Reģistrējies jau tagad

 

* Šis ir informatīvs raksts un lauksaimnieku pienākums ir sekot līdzi integrētās audzēšanas nosacījumiem un tam, vai tie tiek ievēroti viņu saimniecībā.

Noderīgas saites:

Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības un kontroles kārtība: saite.
VAAD integrētās audzēšanas resurss: saite.
VAAD: Integrētās augu aizsardzības pamatelementu pašpārbaudes anketa graudaugiem: saite
VAAD kaitīgo organismu brīdinājumu sistēmas karte: saite
Integrētās audzēšanas kultūrspecifiskās vadlīnijas: saite.