digitální zemědělství

Kā lauksaimnieka ieteikumi pārtop eAgronom funkcijās?

eAgronom ir pazīstams ar saukli “No zemnieka zemniekam”. Bet, ko īsti tas nozīmē un kā šis sauklis tiek pielietots reālajā dzīvē? Šajā rakstā aplūkosim 10 soļus, kurus mēro katra atsauksme, ko eAgronom lietotāji nodod mums.

1. Zemnieks nodod savu ieteikumu eAgronom pārstāvjiem

Katrs eAgronom lietotājs tiek iedrošināts par visām problēmām un ieteikumiem ziņot mums – rakstot, zvanot vai informējot eAgronom pārstāvi semināru vai individuālo apmācību laikā. Šis solis ir kritisks, jo bez lauksaimnieku atsauksmēm un ieteikumiem ir neiespējami pieņemt labāko lēmumu turpmākajai eAgronom attīstībai.

2. eAgronom pārstāvis uzdod papildjautājumus

Ir ļoti svarīgi atrast īsto problēmu, ko ir nepieciešams risināt. Lai izvairītos no pārpratumiem, eAgronom pārstāvis, kurš šo ieteikumu uzklausa, bieži vien uzdos vairākus papildjautājums, lai pārliecinātos, ka problēma tiek izprasta pareizi.

Foto: Programmētāji viesojas pie lauksaimniekiem Polijā ar mērķi izprast viņu vajadzības.

3. Ieteikums tiek nodots eAgronom produkta izstrādes komandai (programmētājiem un pētniekiem)

Katrs ieteikums tiek reģistrēts speciālā sistēmā, kur tiek ievadīta zemnieka sniegtā informācija un papildu pieraksti no darbinieka, kurš ir runājis ar šo lietotāju. Šos ierakstus mēs saucam par “biļetēm”.

4. Nākamā ceturkšņa plānošana

Mūsu datubāzē šobrīd glabājas tūkstošiem biļešu, to šķirošana un prioritizēšana ir ļoti sarežģīts uzdevums. Lai izvēlētos biļetes, ko risināt nākamajā ceturksnī, mēs ņemam vērā 2 galvenos faktorus: ietekmi un sarežģītību.

Ietekme. Pirms ieguldām resursus kāda risinājuma radīšanai, mēs cenšamies novērtēt, cik lielā mērā tas atvieglos lauksaimnieka darbu. Lai to noskaidrotu, eAgronom komanda salīdzina potenciālās funkcijas nozīmīgumu un pašreizējā risinājuma esamību un kvalitāti. Abi šie faktori tiek novērtēti, balstoties uz visām atsauksmēm, ko esam saņēmuši no lauksaimniekiem. Mēs dodam priekšroku problēmām ar augstu nozīmīgumu un vāju šī brīža risinājumu pieejamību.

Sarežģītība. Mēs vienmēr cenšamies pēc iespējas precīzāk paredzēt, cik sarežģīti būs šo risinājumu integrēt eAgronom aplikācijā. Kādi ārpakalpojumi mums būs nepieciešami (piemēram, karšu nodrošinātāji) un cik atšķirīgi ir šī brīža risinājumi dažādās saimniecībās.

No iepriekšējās pieredzes varam droši apgalvot, ka uzdevums vienmēr ir daudz sarežģītāks, nekā sākumā paredzēts. Taču labā ziņa ir tā, ka, kamēr tiek strādāts pie lieliem un sarežģītiem uzdevumiem, daudzas mazāk nozīmīgas biļetes arī tiek atrisinātas, ja tās kādā veidā ir saistītas ar lielākiem projektiem.

Foto: prototipa testēšana pie lauksaimnieka Latvijā

5. Izvēlētā biļete nonāk pētnieku rokās

Pētnieki dodas pie vairākiem zemniekiem un apspriež šo problēmu, lai vēlreiz pārliecinātos, ka problēmas sakne ir identificēta pareizi. Kad pētnieks ir pārliecināts, ka viņam ir visa nepieciešamā informācija, top pirmais prototips topošajai funkcijai.

Pēc tam pētnieks vēlreiz dodas pie vairākiem zemniekiem un saņem atsauksmes par pirmo prototipu. Pēc tam tiek veikti skices uzlabojumi un vēlreiz tiek apciemoti eAgronom lietotāji, lai uzklausītu atsauksmes par uzlaboto prototipu. Šie 2 soļi tiek atkārtoti tik ilgi, kamēr pētnieks ir pārliecināts, ka ir izveidots pareizais risinājums lauksaimniekiem saprotamā un ērti lietojamā veidolā.

6. Programmētāji sāk izstrādes darbu un ievieš jauno funkciju eAgronom

Izstrādes darba ilgums ir atkarīgs no funkcijas sarežģītuma pakāpes, kā arī no tā, cik daudzas jau esošās funkcijas tiek ietekmētas izmaiņu rezultātā.

Foto: eAgronom programmētājs darba procesā.

7. Jaunu ieteikumu iegūšana

Kad jaunā funkcija ir pieejama visiem vai vismaz lielākajai daļai eAgronom lietotāju, katras valsts klientu atbalsta darbinieki kopā ar pētnieku ievāc atsauksmes par jauno funkciju.

8. Jauno ieteikumu analīze

Atsauksmes, kas ir saņemtas pēc funkcijas izveides, var doties divos virzienos:

  1. Ja tiek konstatēti kritiski trūkumi jaunizveidotajā opcijā, tie tiek steidzami izlaboti.
  2. Ja atsauksmes, kas tiek saņemtas pēc funkcijas izveides, var tikt klasificētas kā funkcijas papildināšana nākotnē, tad šī informācija dodas atpakaļ uz 1. soli un ceļo cauri visam procesam no jauna.

Foto: Sarunas ar Poļu lauksaimniekiem eAgronom birojā Tartu

9. Informācijas izplatīšana

eAgronom darbinieki paziņo par jauno funkciju visiem eAgronom reģistrētajiem lietotājiem. Lielāku izmaiņu gadījumā tiek izveidots bloga raksts.

10. Ieteikumu apkopošana

Katru reizi pēc kāda jauna uzlabojuma vai funkcijas ieviešanas eAgronom komanda uzreiz sāk saņemt vēl vairāk ieteikumus, kā šo funkciju attīstīt nākotnē. Katrs ieteikums atkal tiek reģistrēts un dodas garajā ceļā, lai tiktu iekļauts eAgronom sistēmā zemniekiem redzamā veidā.

Citreiz process var būt ļoti ātrs un aizņemt maz laika, taču bieži vien tas ir laikietilpīgs. Mūsu pētnieki dzīvo ar saukli “Īstais risinājums īstajā veidā”, un viņu darbam ir jāatbilst gandrīz visu zemnieku prasībām.

Ir situācijas, kad topošā funkcija tiek testēta uz 6 zemniekiem – 3 no tiem tā der lieliski, taču 3 lauksaimniekiem šāds risinājums nav pielietojams. Šajos gadījumos viss ir jāsāk no sākuma un ir jāmeklē labāks veids, kā palīdzēt pēc iespējas lielākam skaitam zemnieku.

Atceries, ka šis process nevar sākties, ja eAgronom lietotājs nedalās ar savām idejām. Mēs tās vienmēr gaidīsim, lai eAgronom kļūtu par vislabāko palīgu saimniecībā.

No zemnieka zemniekam.