Ekoschematy i Program Węglowy eAgronom– szansa na dodatkowe fundusze dla rolników

Rolnicy mogą liczyć na dodatkowe środki finansowe dzięki połączeniu dopłat bezpośrednich, tzw. Ekoschematów i Programu Węglowego eAgronom. Warto skorzystać z obu opcji, ponieważ ich pominięcie może skutkować zmniejszeniem płatności obszarowych nawet o 30%.  

program węglowy
W tym roku wprowadzono wiele nowości, które zostaną zweryfikowane w trakcie funkcjonowania Narodowego Planu Strategicznego w ramach WPR na lata 2023-2027. Rok przejściowy jest zawsze najbardziej skomplikowany i rodzi wiele pytań i wątpliwości wśród rolników, ale z pozytywów możemy już potwierdzić, że wprowadzenie Ekoschematów i możliwość łączenia ich z Programem Węglowym eAgronom daje rolnikom szansę na uzyskanie dodatkowych środków finansowych.

Jak połączyć ekoschematy i Program węglowy by zyskać podwójnie?

Wśród wielu ekoschematów, jeden wydaje się być szczególnie interesujący dla rolników zastanawiających się nad udziałem w Programie węglowym. Ekoschemat “Rolnictwo węglowe” zakłada między innymi minimalną długość wegetacji międzyplonów na polach. Międzyplony zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa należy wysiać do 1 października i pielęgnować do 15 lutego następnego roku. W Programie Węglowym eAgronom z kolei międzyplony muszą zostać zasiane wcześniej, aby skutecznie generować środki finansowe. Najlepiej lipiec/sierpień, ale nie ustalono konkretnej daty. Im dłużej rosną, tym więcej środków będą generować. Oznacza to, że zasianie międzyplonów zaraz po zbiorze i pozostawienie ich na dłuższy czas pozwoli otrzymać środki finansowe z obu źródeł. 

Efektywność zwiększa się jeszcze przy dłuższym pozostawieniu rośliny okrywowej na polach (np. 4 miesiące) i zastosowaniu mieszanki z gatunkiem roślin bobowatych w składzie. Mieszanka roślin międzyplonowych o korzystnym, efektywnym składzie wysiewana tak wcześnie, jak to możliwe, spełni wymagania zarówno Ekoschematu i Programu Węglowego eAgronom.

Kwestia dodatkowości (praktyk dodatkowych – wprowadzanych ponad to na czym polegała dotychczasowa praktyka w gospodarstwie) jest kluczowa w kontekście pozyskiwania funduszy w Programie węglowym. Międzyplony i uprawa uproszczona to najważniejsze punkty do generowania dodatkowych zysków. Co istotne, w Programie węglowym eAgronom istnieje możliwość zaliczenia uproszczonej uprawy czy wysiewu międzyplonów jako dodatkowych (zapewniających dodatkowe zyski) nawet jeśli wprowadzanie niektórych praktyk rozpoczęto do dwóch lat przed przystąpieniem do Programu Węglowego eAgronom. Oznacza to, że rolnicy mogą otrzymać fundusze za przeszłe pozytywne praktyki. Program Węglowy eAgronom zachęca do ochrony gleby międzyplonami i ograniczania orki np. stosując uprawę uproszczoną, która generuje sekwestrację dwutlenku węgla.

Korzystanie z obu opcji pozyskania dodatkowych funduszy – zarówno w Programie Węglowym jak i Ekoschematach daje szansę wygenerować dochód za te same praktyki. 

Jesteś zainteresowany udziałem w naszym Programie i generowaniem kredytów węglowych?

Sprawdź naszą ofertę https://www.eagronom.com/pl

 

 


Subscribe to newsletter