winter wheat crop

E-Agronom OÜ viib koostöös teadus- ja arendusasutusega STACC ellu põllumajandushalduse tarbeks kasutatava tehisintellekti rakendusuuringu ja tootearenduse projekti

E-Agronom OÜ viib koostöös teadus- ja arendusasutusega STACC ellu põllumajandushalduse tarbeks kasutatava tehisintellekti rakendusuuringu ja tootearenduse projekti, mille raames arendatakse välja ettevõtte AIA (Independent Agribusiness Advisory) teenusliinile põllupidajatest klientidele ajastussoovitusi pakkuva tehisintellekti prototüüp. Projekt mõjub positiivselt E-Agronomi konkurentsivõime ja ekspordivõimekuse kasvule ning omab märkimisväärset keskkonnaalast positiivset mõju.

Projekti eesmärk:

  • Arendada välja uus tehisintellektlahendus aastaks 2023 – RUP meetme raames arendatav uus põllumajandusotsuste ajastust optimeeriv tehisintellekti prototüüp Ajastusaken.
  • Saada turul kõige usaldusväärsemaks, läbipaistvamaks ja kasumlikumaks põllumajanduse süsnikkrediidi pakkujaks, panustades seeläbi põllumajanduses tekkiva süsiniku jalajälge vähendamisse.
  • Siseneda uutele sihtturgudele Euroopas ja Põhja-Ameerikas – projektijärgselt täienenud E-Agronomi teenuspakkumist hakatakse kasutama uutel sihtturgudel . Tänu projektile suureneb ettevõtte tehnoloogiline konkurentsivõime, mis on suureks eeliseks ja toeks uutele turgudele sisenemisel.
    Suurendada järjepidevalt investeeringuid teadus- ja arendustegevustesse

Projekti tulemus:

Käesoleva rakendusuuringu tulemusena arendatakse koostöös Stacc OÜ-ga (edaspidi STACC) tehisintellekti prototüüp, mis peab olema valmis testimiseks operatiivses keskkonnas. Projekti raames viiakse läbi ka tootearendustegevusi, mis on tihedalt seotud rakendusuuringu tulemustega. Eesmärk on koheselt kasutada rakendusuuringu tulemusi lõpliku lahenduse arendamisel ja integreerida AIA pakkumusse eraldi moodulina.

Projekti rahastatakse Ettevõtjate rakendusuuringute ja tootearenduse toetamise programmist (RUP).

Projekti ajakava: 04.2021 – 03.2023

Toetussumma: 645 330 €


Subscribe to newsletter